Narystė draugijoje

Draugija vienija onkologų, hematologų, transfuziologų ir kitų giminingų specialybių gydytojų jėgas sprendžiant mokslines bei klinikines problemas, narių profesinius, socialinius ir etinius klausimus, padeda tobulinti profesinę kvalifikaciją, mezga, palaiko ir vysto ryšius su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis, dalyvauja tarptautinėje veikloje.

Kas gali tapti draugijos nariu?
Draugijos nariais gali tapti 18 m. sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys – hematologai, onkologai, transfuziologai ir kitų giminingų specialybių gydytojai, kurių interesus apibrėžia bendri ūkiniai, ekonominiai, socialiniai ir kiti uždaviniai bei funkcijos, savanoriškai pareiškę norą tapti draugijos nariais bei dalyvauti draugijos veikloje.

- Tapti KKOHTD nariu kviečiame bet kuriuo metų laiku.
- Pratęsti narystę KKOHTD kviečiame iki einamųjų metų kovo 1 d.

Kokie mokesčiai taikomi draugijos nariui?
Vienkartinis stojimo mokestis – NĖRA
Metinis nario mokestis – 10 Eur
 
Kaip pratęsti narystę?
  1. Atnaujinkite nario anketą ir laukite informacinio laiško el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje
  2. Narystė draugijoje pratęsiama, el. paštu gavus narystę draugijoje patvirtinantį pažymėjimą
Kaip tapti draugijos nariu?
  1. Užpildykite nario anketą ir laukite informacinio laiško el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje
  2. Gautame informaciniame laiške rasite mokėjimo informaciją ir sugeneruotą priėmimo į draugiją prašymą, kurį prašysime pasirašyti ir skenuotą atsiųsti draugijos sekretoriatui el. pašto adresu sekretoriatas@KKOHTD.lt
  3. Draugijos nariu tampama, el. paštu gavus narystę draugijoje patvirtinantį pažymėjimą
Norėdami sužinoti kodėl verta tapti nariu, prisijungti prie draugijos bendruomenės arba pratęsti narystę draugijoje, spauskite ČIA

Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau