Kodėl verta tapti draugijos nariu?

Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija siekia būti pažangia, profesionalia organizacija ir sudaryti sąlygas aktyviam narių įsitraukimui bei tobulėjimui profesinėje srityje. Draugijos moto - „Būkime vieningi”.

Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija:

  • Nariams suteikia galimybę gilinti profesines žinias bei ugdyti bendrąsias kompetencijas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose;
  • Skatina narius dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje ir taip tobulinti profesinius įgūdžius;
  • Atstovauja narius profesiniuose santykiuose su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis;
  • Dalinasi aktualia ir naujausia moksline informacija, metodine medžiaga, susijusia su profesija;
  • Motyvuoja narius tarpusavyje dalintis žiniomis, praktiniais patarimais bei įgyta profesine patirtimi;
  • Nariams taiko nuolaidas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose bei skiria paramą vykstant į kitų organizacijų organizuojamus renginius tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Kviečiame hematologus, onkologus, transfuziologus ir kitų giminingų specialybių gydytojus prisijungti prie KKOHTD bendruomenės, spauskite ČIA

Leidinių paieška