Kodėl verta tapti draugijos nariu?

Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija siekia būti pažangia, profesionalia organizacija ir sudaryti sąlygas aktyviam narių įsitraukimui bei tobulėjimui profesinėje srityje. Draugijos moto - „Būkime vieningi”.

Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija:

  • Nariams suteikia galimybę gilinti profesines žinias bei ugdyti bendrąsias kompetencijas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose;
  • Skatina narius dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje ir taip tobulinti profesinius įgūdžius;
  • Atstovauja narius profesiniuose santykiuose su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis;
  • Dalinasi aktualia ir naujausia moksline informacija, metodine medžiaga, susijusia su profesija;
  • Motyvuoja narius tarpusavyje dalintis žiniomis, praktiniais patarimais bei įgyta profesine patirtimi;
  • Nariams taiko nuolaidas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose bei skiria paramą vykstant į kitų organizacijų organizuojamus renginius tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Kviečiame hematologus, onkologus, transfuziologus ir kitų giminingų specialybių gydytojus prisijungti prie KKOHTD bendruomenės, spauskite ČIA

Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau