Hematologijos aktualijos klinikinėje praktikoje | I konferencija

2021 m. sausio 27 d. įvyko pirmoji nuotolinių mokslinių praktinių konferencijų ciklo „Hematologijos aktualijos klinikinėje praktikoje" konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 540 dalyvių iš visos Lietuvos!

Konferencijos metu dr. Rūta Dambrauskienė pristatė pranešimą, tema „Reaktyviniai kraujo pokyčiai: leukopenijos", gyd. Domas Vaitiekus – „Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos pritaikymas ne onkologinių ligų gydyme". Dr. Milda Rudžianskienė kalbėjo apie mielominės ligos recidyvo gydymo galimybes, o doc. dr. Rolandas Gerbutavičius apie trombinę trombocitopeninę purpurą.

Už prisidėjimą prie konferencijos įgyvendinimo dėkojame konferencijos pagrindiniam rėmėjui Sanofi Genzyme bei rėmėjams Abbvie, Accord Healthcare, Bristol Myers Squibb ir Takeda.


Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau