Draugijoje prasidėjo narystės tęsimas 2021 metams

Draugija vienija onkologų, hematologų, transfuziologų ir kitų giminingų specialybių gydytojų jėgas sprendžiant mokslines bei klinikines problemas, narių profesinius, socialinius ir etinius klausimus, padeda tobulinti profesinę kvalifikaciją, mezga, palaiko ir vysto ryšius su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis, dalyvauja tarptautinėje veikloje.

Kviečiame tęsti narystę arba tapti nariu Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugijoje 2021 metams.

Kas gali tapti draugijos nariu?
Draugijos nariais gali tapti 18 m. sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys – hematologai, onkologai, transfuziologai ir kitų giminingų specialybių gydytojai, kurių interesus apibrėžia bendri ūkiniai, ekonominiai, socialiniai ir kiti uždaviniai bei funkcijos, savanoriškai pareiškę norą tapti draugijos nariais bei dalyvauti draugijos veikloje.
- Tapti KKOHTD nariu kviečiame bet kuriuo metų laiku.
- Pratęsti narystę KKOHTD kviečiame iki einamųjų metų kovo 1 d.

Informacija apie narystę draugijoje, spauskite ČIA


Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau