Savanoriška parama draugijai

Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija vienija gydytojus onkologus, hematologus, transfuziologus ir kitų giminingų specialybių gydytojus, kurie sprendžia onkologinių ir hematologinių ligų bei transfuzinės terapijos mokslines ir klinikines problemas, narių profesinius, socialinius ir etinius klausimus, padeda tobulinti gydytojų profesinę kvalifikaciją, mezga, palaiko ir vysto ryšius su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, dalyvauja tarptautinėje veikloje.

Kviečiame savanoriškai paremti draugijos veiklą ir taip prisidėti prie vystomų veiklų tobulinimo. Jūsų skirta parama bus naudojama tik draugijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Nuo 2017 m. kovo 17 d. draugijai yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

Daugiau informacijos Jums suteiks draugijos sekretoriatas, susisiekite!

Pagarbiai
Draugijos pirmininkas
Doc. dr. Rolandas Gerbutavičius

Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau