Mokslinė praktinė konferencija „Sprendimų paieška hematologinių pacientų gydyme"

2021 m. vasario 18 d. įvyko mokslinė praktinė konferencija „Sprendimų paieška hematologinių pacientų gydyme", skirta gydytojams specialistams. 

Konferencijos metu gyd. Domas Vaitiekus apžvelgė ūminę mieloleukemiją. Alogeninę KKLT vyresniems ir blogesnės funkcinės būklės pacientams. Dr. Milda Rudžianskienė aptarė mielominės ligos gydymo gaires. Doc. dr. Rolandas Gerbutavičius pristatė paroksizminės nakties hemoglobinuriją (PNH), jos diagnostiką ir gydymą. Gyd. Evelina Maminskaitė pristatė klinikinį atvejį: mielominės ligos gydymas taikant tandem KKLT, o gyd. Liucija Barškutytė – alogeninė KKLT taikant mikroabliacinį kondicionavimą. 

Už prisidėjimą prie konferencijos įgyvendinimo dėkojame konferencijos pagrindiniams rėmėjams Janssen, Sandoz, Swixx Biopharma bei konferencijos rėmėjams Abbvie, Accord Healthcare ir Novartis.


Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau